Skip directly to content

Welcome to the Peace Corps/Kyrgyz Republic

This site was created to share Peace Corps experiences and resources with others. Peace Corps Volunteers have been working and living in Kyrgyz Republic since 1992. Since then, Peace Corps Volunteers have worked to address the specific needs of Kyrgyz Republic, its people and its resources.

 

2015-2016 жж. АЧКО программасына анкета кабыл алуу жарыяланат

2015-2016 окуу жылына анкеталарды кабыл алуу

Тынчтык Корпусу 2015-2016 окуу жылында АЧКО (англис тилин чет тил катары окутуу) программасынын волонтеру менен иштөөнү каалаган орто мектептер жана жогорку окуу жайлардын анкета-арызын кабыл алууну баштады. Окуу жайдын дареги жана  телефону туура толтурулуп, 2014-жылдын  1-октябрынан кечиктирилбей жиберилген арыз-анкеталар каралат. 

 

Анкета: http://kyrgyz.peacecorps.gov/sites/g/files/xyi276/f/201409/TEFL PCV Request form_Kyrgyz_2015.pdf

 

Арыз-анкетаны программдык менеджерлердин атына төмөндө көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу:
Ысык-Көл, Нарын областтары боюнча  Нуруйбекова Салтанатка    snuruibekova@peacecorps.gov
Чуй, Талас, Ош, Жалалабадобласттары боюнча  Туйтеева Нургызга   ntuiteeva@peacecorps.gov
Же кат аркылуу төмөндөгү офистин дарегине жибериңиздер:
АКШнын Кыргыз Республикасындагы Тынчтык Корпусу
Бишкек шаары
Чокморов көчөсү 304
Индекси: 720010

 

 

Прием заявок на волонтера на 2015-2016 учебный год

Корпус Мира объявляет открытие конкурса подачи заявок на волонтеров для программы ПАЯКИ (преподавание английского языка как иностранного) для средних школ и высших учебных заведений на 2015-2016 учебный год. Заинтересованных лиц просим отправить заявку с полными контактными не позднее 1 октября 2014 года.

 

Анкета: http://kyrgyz.peacecorps.gov/sites/g/files/xyi276/f/201409/TEFL%20PCV%20Request%20form_Russian_%202015.pdf

 

Заявку можете отправить следующим сотрудникам Корпуса Мира:

По Иссык-Кульской, Нарынской области  Нуруйбековой Салтанат  snuruibekova@peacecorps.gov
По Чуйской, Таласской, Ошской, Джалалабадской области  Туйтеевой Нургыз         ntuiteeva@peacecorps.gov

Или по почте на адрес офиса:
Корпус Мира США в Кыргызской Республике
Город Бишкек
ул. Чокморова 304
Индекс: 720010

 

Kyrgyzstan is Me

Video: 

 

   Kyrgyz Republic

  •  
  • CAPITAL CITY – Bishkek
  • LARGEST CITY – Bishkek
  • OFFICIAL LANGUAGE(S) – Kyrgyz (primary) Russian (secondary)
  • AREA (KM2) – 199900 km2
  • POPULATION – 5,79 millions
  • GDP – US$ 2,46 billions
  • CURRENCY – Kyrgyz SOM

 

THE UNIVERSE OF POTENTIAL FOR MISUNDERSTANDING IS ALMOST AS VAST AS THE UNIVERSE ITSELF.
 
Mark
MAK